شير برقي هوشمند
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید

• قابليت كنترل دريچه گاز به طور خودكار
• قابليت هماهنگی با سیستمهای محافظتی
• قابليت هماهنگی باسنسور دود و یا آلارم
• كاركرد در کنترل اتوماتیک دریچه های مایع
• برقراری ارتباط بی سیم با سیستم مرکزی